Tijdens ons jaarlijks verlof van 7 t/m 23 juli, zijn er geen online leveringen of afhalingen in de winkel. Deze worden vanaf 24 juli verzonden of kunnen worden afgehaald.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

AANBIEDER

De webwinkel Lovely by Evi BV is eigendom van Evi Ballet met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Genutstraat 31 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0780.849.010. Het BTW-nummer is BE0780.849.010. (“Verkoper”)
Tel.nr. = +32 (0)495/62.03.58
E-mail = [email protected]
Website = www.lovelybyevi.be

TOEPASSING

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, welke steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

PRIJZEN EN PRIJSINFORMATIE

De verkoopprijzen op de website worden vermeld in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De verkoper tracht de product omschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

AANVAARDING VAN DE BESTELLING

De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

LEVERING

Binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling wordt het pakje overhandigd aan BPost/PostNL. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

BESTELLING

Nadat je je bestelling verstuurd hebt, krijg je een automatische e-mail met de bevestiging van je bestelling (en eventuele online betaling). Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

VERZAKINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, terugsturen naar Lovely by Evi, Genutstraat 31, 3740 Bilzen.

De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

PERSOONSGEGEVENS

Door een bestelling te plaatsen op www.lovelybyevi.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Evi Ballet zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor al zijn gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft te allen tijde het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Daartoe dient de Koper zich te richten tot Lovely by Evi via e-mail ([email protected]), telefonisch of schriftelijk. 
Voor meer informatie over de privacy-wetgeving wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

KLACHTEN

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

OVERMACHT

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productie- onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

BEWIJS

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

SCHEIDBAARHEID

Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of   niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.


DISCLAIMER

Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan Lovely by Evi worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Evi Ballet.

De op de website bijhorende informatie wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. Lovely by Evi, Evi Ballet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden.

Lovely by Evi, Evi Ballet behoudt zich het recht, te allen tijd en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »